FB pixel

Materiály ke stažení

Technický list WetBRICK gel (WBg)

Těsnící gel pro sanaci vlhkých konstrukcí

Bezpečnostní list WetBRICK gel (WBg)

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 / nařízení (EU) č. 2015/830

Technický list WetBRICK – Dezinfekce prostor

Dezinfekční materiál pro komplexní a trvalou dezinfekci vzduchu a všech povrchů

Bezpečnostní list WetBRICK – Dezinfekce prostor

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 / nařízení (EU) č. 2015/830