FB pixel

Sanace vlhkého zdiva

Stále častěji se setkáváme s nadměrnou vlhkostí u starších domů nebo u objektů, které nebyly provedeny správným způsobem. Následkem bývá nejčastěji tvoření map na stěnách a tvorba plísní. Nadměrná vlhkost v domě či bytě má celou řadu nežádoucích důsledků i na lidský organismus, řešením problému je sanace vlhkého zdiva.

Naše firma Sanace konstrukcí s.r.o. se specializuje na chemickou injektáž pomocí WetBRICK gelu.

 

Jak probíhá odvlhčení zdiva pomocí injektáže

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti patří mezi přímou metodu sanace. Při použití injektáže proti vlhkosti je do injektážních vrtů ve zdivu napuštěna chemická látka, která proniká do trhlin a kapilár konstrukce. Tato látka funguje na principu impregnace vlhkého zdiva a přerušení vzlínání vlhkosti.

Horizontální injektáž

Horizontální injektáž se provádí vždy nad terénem. WetBRICK gel se aplikuje do otvorů o průměru 18 mm. Otvory jsou vrtány pod šikmým úhlem až do 70 % tloušťky zdiva. Počet řad a množství otvorů se odvozuje od konkrétního druhu stavebního materiálu.

Plošná injektáž

Plošná injektáž se provádí vždy pod terénem a řeší plošné utěsnění stavební konstrukce pod úrovní terénu. Průměr otvorů je stejný jako u horizontální injektáže. Schéma vrtání vychází z pravidelné sítě. U smíšeného stavebního materiálu se systém vrtání otvorů může mírně lišit. Při aplikaci plošné injektáže se vytvoří ochranná hráz, která zabraňuje i tlakové vodě.

Výhody chemické injektáže

• Injektáž zdiva je rychlé a čisté řešení, které se hodí i do interiérů.

• Izolaci chemickou injektáží lze použít k odvlhčení jakéhokoliv typu vlhkého zdiva (cihelných, betonových i kamenných konstrukcí).

• K vlhkému zdivu stačí přístup i z jedné strany (zdivo lze odvlhčit i bez zásahu do interiéru).

• Lze použít jak k horizontální izolaci vlhkého zdiva (k odstranění vlhkosti zdí odspoda) tak také k vertikální hydroizolaci (např. sanace boční vlhkosti ve sklepech).

• Injektáž zdiva je nejšetrnější metoda odvlhčení zdiva. Oproti mechanickým metodám (narážení nerezových plechů do zdiva nebo podřezání diamantovým lanem) nezasahuje do konstrukce vlhké stavby a nenarušuje statiku domu.

WetBRICK gel

Při injektáži proti vlhkosti používáme WetBRICK gel, který je nezávadný, netoxický a antibakteriální. Tento injektážní gel je zcela bez zápachu a je vytvořen na bázi překřížených polymerů. Nízkotlakou injektáží dostáváme WetBRICK gel do vlhkého zdiva, gel se samovolně rozptýlí do všech směrů kapilárního systému stavebního materiálu a vytvoří tlak 2,5 – 42 barů. Následně dochází k okamžité samovolné řetězové reakci, gel začne vázat vodu v mokrém zdivu a tím vytváří izolační hmotu přímo v kapilárním systému, která tak zamezí prostupu další vody a dochází k odvlhčení zdiva. Po vyschnutí WetBRICK gel stále funguje jako těsnící hmota, která se při náhodném styku s vodou začne opět reagovat a zamezí dalšímu průniku vody do zdiva.

Jak probíhá sanace vlhkého zdiva se společností Sanace konstrukcí?

Poté, co nás kontaktujete, si s Vámi domluvíme prohlídku objektu. Poradíme vám, jak se pomocí injektáže vlhkého zdiva zbavíte vlhkosti a navrhneme vhodnou metodu k odvlhčení domu. Následně vám zašleme cenovou kalkulaci na sanaci zdiva. Po odsouhlasení financí se domluvíme na termínu sanačních prací.

Provádíme sanace vlhkého zdiva nejen v Českých Budějovicích, ale i v celém Jihočeském kraji.

Jsme specialisté na sanace, s námi pro vás bude vlhké zdivo minulostí!